Mini Castor

Het model is klaar!

 

Wegens een fout is deze update tot op heden niet gepubliceerd, maar het model is sinds december in de bar 't vooronder te bewonderen!

 

Naast dit heugelijke nieuws is er meteen ook uiterst slecht nieuws te melden....

Hugo van Beveren, de maker van het model, kreeg enkele dagen nadat hij het model gereed had een attaque. Na een maand pijn en controles kreeg hij een fataal infarct. Hij was 57 jaar.

 

We zullen zijn, wat nu blijkt, laatste werk koesteren en bewonderen.

 

 

Lees hieronder hoe het model tot stand is gekomen.

De kiel gelegd

 

Een enkel emailtje uit intresse naar een modelbouwer heeft ertoe geleid dat er op dit moment weer een serie van twee loodskotters op stapel staat.

 

Welliswaar een stukje kleiner als de eerste serie, en dit keer gemaakt van hout.

 

Er worden twee modellen gebouwd, 1 volledig werkend radiografisch model, en tevens een statisch scheepsmodel welke mettertijd aan boord van de Castor te aanschouwen zal zijn.

 

Daar het een aanzienlijk model zal worden, gezien de schaal van 1:34, zijn we al een tijdje op zoek naar een geschikte plaats op de Castor. Naar alle waarschijnlijkheid zal het model in een gehard glazen kist plaats nemen midden in het nog te realiseren restaurant / bar in het vooronder.

Hier zal het model prachtig tot zijn recht komen.

 

 

Lijnenplan

 

Het model wordt volledig vanaf tekening gemaakt, met behulp van planken en latjes.

Een gewaagde zet, daar de romp van de Castor zeker niet een makkelijke is. In realiteit kan men geen vierkante meter rechte plaat vinden aan de romp, dus ook het model zal zeer gevromd zijn.

 

Aan de hand van de website van de modelbouwer kunnen we een kijkje in de keuken nemen hoe 1 en ander tot stand komt.

Beginnend met de 10 ordinaten (denkbeeldige spanten evenredig verdeeld over de scheepslengte) in de juiste schaal uit te zagen op hout en deze op de kielbalk te monteren, krijgt de romp al meteen zijn vorm.

Dit moet zeer nauwkeurig gebeuren, de spanten moeten met elkaar "stroken" anders krijgt men later deuken of bulten op de scheepshuid. Niet alleen de zijkanten van het schip moeten stroken, ook de kiel en het dek(rond) moet kloppen.

 

Hierna kan men beginnen latjes te stroken langs de spanten, zodat het schip zijn uiteindelijke gestalte krijgt.

Een uitdaging bleek de kniklijn in de boeg te zijn. Deze is goed zichtbaar in de derde foto in de banner bovenaan deze pagina. Een huidplank frezen bleek uiteindelijk de oplossing voor het probleem.

 

 

Tewaterlating

 

Inmiddels zijn de rompjes dicht, en zal men de huid moeten gaan perfectioneren.

Hierop volgt de dekhuizen, masten, schoorsteen etc etc.

Verder veel draaiwerk om de bolders, ankerlier en alle details in miniatuur na te bouwen.

 

 

Origineel

 

Het model zal worden afgewerkt aan de hand van het origineel van 60 jaar geleden, dus in Loodswezen kleuren, kompleet met 7.6cm kanon voorop en 20mm  Oerlikons op het achterdek.

 

Hier op de Castor kunnen we niet wachten tot het model klaar is, doch hoeft niemand uit te leggen dat dit een waar monnikenwerk is waar een absurde hoeveelheid uren in zullen gaan kruipen.

Naar verwachting zal het model eind 2008 gereed zijn.

 

 

We wensen Hugo veel succes en geduld!

 

Lees hier over de voortgang van de bouw van het model!